Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MŨI

Nâng mũi S-Line25 triệu
Nâng mũi sụn Mỹ
Nâng mũi sụn VIP
Nâng mũi Golden Line35 triệu
Nâng mũi cấu trúc Basic
Nâng mũi cấu trúc Golden Line
Nâng mũi Pureform75 triệu
Nâng mũi bằng Filler tự thân15 triệu
Mài gồ ( có kết hợp chỉnh cao đầu mũi)20 triệu
Cắt gồ ( có kết hợp chỉnh cao đầu mũi)45 triệu
Rút sụn 5 triệu
Rút sụn + bơm mỡ 12 triệu
Nâng mũi bằng Filler tự thân 15 triệu
Tiêm mũi Filler Juvederm - Pháp 12 triệu/cc
Nạo Filler mũi 5 triệu

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẰM

Hút mỡ nọng cằm15 triệu
Tiêm cằm Filler juvederm - Pháp12 triệu/cc
Độn cằm sụn Hàn20 triệu
Động cằm sụn Mỹ 25 triệu
Cằm sửa hay nạo filler thêm 5 triệu
Trượt cằm60 triệu